• Gratis verzending vanaf € 50
  • 30 dagen gratis retourneren
  • Klantenservice

Privacyverklaring

Wij gebruiken je persoonsgegevens met inachtneming van de Europese Verordening Gegevensbescherming [AVG] en de Duitse federale wet betreffende gegevensbescherming. Met deze privacyverklaring informeren wij je welke persoonsgegevens van jou verzameld en opgeslagen worden als je onze pagina bezoekt en onze webwinkel gebruikt. Bovendien krijg je informatie over hoe je gegevens gebruikt worden en welke rechten je hebt wat betreft het gebruik van je gegevens:

1. Doel en wettelijke grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op basis van het volgende doel en de volgende wettelijke grondslagen:

1.1 Contractuele relatie volgens art. 6 lid 1 punt b AVG

Wij verwerken de vrijwillig aan ons medegedeelde persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres) volgens artikel 6 lid 1 punt b AVG voor het contractueel afwikkelen van bestellingen, voor het openen van een klantaccount of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

1.2 Gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 punt f AVG

Op basis van een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 punt f AVG verwerken wij de vereiste gegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor het afwikkelen van bestellingen en voor het afwikkelen van promotieacties geven wij de vereiste gegevens eventueel door aan gespecialiseerde dienstverleners (IT-, betalings- en logistieke dienstverleners, leveranciers, callcenters, koeriersdiensten, lettershops) en aan 21sportsgroup GmbH, 21run GmbH en mysportgroup GmbH. De gegevens mogen door de dienstverleners alleen worden opgeslagen en gebruikt voor de uitvoering van hun taken. Voor zover er sprake is van een verwerking in opdracht, dan worden bij de afwikkeling ervan de voorschriften voor de verwerking in opdracht volgens art. 28 AVG nageleefd.

- De adres- en bestelgegevens verwerken wij voor eigen reclamedoeleinden, markt- en opinieonderzoeken, prijsvragen en voor reclameaanbiedingen van onze partnerbedrijven uit diverse branches (liefdadigheidsorganisaties, financiële dienstverleners etc.) en voeren hiervoor een scoring uit voor op interesses gerichte reclames. Uiteraard kun je op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden/-scoring of voor doeleinden van markt- en opinieonderzoek. Een mededeling in tekstvorm gericht aan de contactgegevens die onder nummer 6 vermeld staan (bijv. e-mail, fax, brief), is hiervoor voldoende.

- Het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt voor de communicatie in het kader van de afwikkeling van de bestelling (bestel- en verzendbevestiging, vragen, pakbon, verwerking van reclamaties van leveranciers). Bij een bezorging van de producten door onze koeriersdienst (in het bijzonder DHL) geven wij je e-mailadres door aan de koeriersdienst voor de communicatie in het kader van de bezorging. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van je e-mailadres. Een mededeling in tekstvorm gericht aan de contactgegevens die onder nummer 6 vermeld staan (bijv. e-mail, fax, brief), is hiervoor voldoende.

1.3 Toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG

Als je gekozen hebt voor de betaalwijze "Kopen op rekening of termijnbetalingen via Klarna", dan heb je ermee ingestemd dat de gegevens die nodig zijn voor de controle van je identiteit en kredietwaardigheid (voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) aan Klarna doorgezonden worden. De gegevens worden door Klarna geanalyseerd op basis van een mathematisch-statistische methode en bij een gerechtvaardigd belang worden er gegevens uitgewisseld met andere ondernemingen en kredietregistratiebureaus. Hier lees je meer over de Privacybepalingen van Klarna.

Je kunt je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens door Klarna op elk moment intrekken. Als je van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact op met de Klantenservice van Klarna.

Klarna blijft echter eventueel het recht houden om de persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te zenden, als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsafwikkeling door Klarna's diensten.

2. Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden

2.1 Nieuwsbrief

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan word je regelmatig geïnformeerd over actuele aanbiedingen, prijsvragen, tegoedbonacties en aanbiedingen van de bedrijven van onze ondernemingsgroep (Planet Sports GmbH, 21run GmbH en mysportgroup GmbH). Voor de aanmelding voor de nieuwsbrief moet de persoon 16 jaar of ouder zijn. Wij maken gebruik van de zogenaamde Double-Opt-in procedure. Dat betekent dat wij je pas een nieuwsbrief toezenden als je in onze informatieve e-mail door het aanklikken van een link bevestigt dat wij het verzenden van de nieuwsbrief moeten activeren. De persoonsgegevens die wij bij de aanmelding voor de nieuwsbrief met jouw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG verzamelen, worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor het bewerken van je aanvragen en voor gerichte productaanbevelingen op basis van een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 punt f AVG. Voor statistische doeleinden analyseren wij op anonieme basis welke links in de nieuwsbrief aangeklikt werden. Het e-mailadres wordt niet aan derden doorgegeven, maar alleen gebruikt voor de toezending van onze eigen nieuwsbrief.

De toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en voor het verwerken van de gegevens kun je op elk moment intrekken via de afmeldlink van de nieuwsbrief of via support@planet-sports.com.

2.2. Individuele reclame voor jou

Met de informatie die we van jou ontvangen, kunnen wij je winkelervaring verbeteren en individueel vormgeven. Wij maken hiervoor gebruik van bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen, bestelhistorie, servicehistorie, datum en tijd van bezoek aan de homepage, producten die je bekeken hebt. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt f AVG. Dankzij de analyse en evaluatie van deze informatie kunnen wij onze websites en ons internetaanbod verbeteren en jou reclame zenden die je daadwerkelijk interessant zou kunnen vinden. In dit verband zenden wij je productaanbevelingen per e-mail.

2.2.1 Productaanbevelingen per e-mail

Als wij je e-mailadres in verband met een bestelling hebben ontvangen en jij geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik ervan, dan behouden wij ons het recht voor om je op basis van § 7 lid 3 UWG [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – Duitse wet betreffende oneerlijke mededinging] regelmatig aanbiedingen uit ons assortiment per e-mail toe te zenden.

Deze productaanbevelingen ontvang je van ons ongeacht of je een abonnement op de nieuwsbrief hebt genomen. Wij willen je op deze manier informatie sturen over producten uit ons assortiment die jij op basis van je laatste aankopen mogelijk interessant vindt. Als je geen productaanbevelingen of helemaal geen reclamemails meer van ons wilt ontvangen, dan kun je hier op elk moment bezwaar tegen maken. Een mededeling in tekstvorm gericht aan de contactgegevens die onder nummer 6 vermeld staan (bijv. e-mail, fax, brief), is hiervoor voldoende. Uiteraard vind je ook in elke e-mail een afmeldlink.

2.2.2 Facebook Custom Audiences via klantlijsten

Om je winkelervaring permanent te verbeteren, maken wij gebruik van de retargeting-tag Website Custom Audiences van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. In principe wordt daarbij uit je gebruiksgegevens een niet-reversibele en niet-persoonlijke controlesom (hash-waarde) gegenereerd, die voor marketing- en analysedoeleinden aan Facebook doorgezonden kan worden. Een eventuele doorzending van klantenlijsten vindt alleen plaats met gebruik van de hash-methode, de wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt f AVG.

3. Opslagduur van de gegevens

Wij slaan de gegevens op zolang ze nodig zijn voor de betreffende verwerkingsdoelen (bijv. uitvoering van de overeenkomst, garantie, reclamedoelen) en voor de naleving van de voorgeschreven bewaartermijnen volgens het handels- en belastingrecht volgens art. 6 lid 1 punt c AVG en § 257 lid 1 HGB [Handelsgesetzbuch – Duits Wetboek van Koophandel] en § 147 lid 2 AO [Abgabenordnung – Duitse wet voor belastingrecht].

4. Doorzending van gegevens naar derde landen

De verwerking van de gegevens vindt in principe in Duitsland of in lidstaten van de Europese Unie plaats. Voor zover een verwerking in derde landen in bepaalde gevallen gepland is, vindt de verwerking alleen plaats als de EU-commissie volgens art. 45 AVG vastgesteld heeft dat het beschermingsniveau in het derde land gewaarborgd is of als dit blijkt uit de EU-modelcontractbepalingen.

5. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de firma Planet Sports GmbH, Flößergasse 4, 81369 München, e-mailadres support@planet-sports.com, vertegenwoordigd door de directeur Haiko Stüting.

6.6. Informatie- en bezwaarrechten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op kosteloze informatie over je opgeslagen gegevens en, indien van toepassing, recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van de gegevens en recht van bezwaar tegen het opslaan van je gegevens. Neem hiervoor contact op met de firma Planet Sports GmbH, Flößergasse 4, 81369 München of zend ons een e-mail via support@planet-sports.com.

Met onze functionaris gegevensbescherming kun je contact opnemen via datenschutz@planet-sports.com.

Daarnaast heb je recht van bezwaar betreffende gegevensbescherming bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is.

7. Informatie over je recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

Je hebt het recht om, om redenen die je speciale situatie betreffen, op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Daarnaast heb je het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van directe reclame.

Een mededeling in tekstvorm gericht aan de contactgegevens die onder nummer 6 vermeld staan (bijv. e-mail, fax, brief), is hiervoor voldoende.

8. Gegevensbeveiliging

Wij beschermen de privacy van de gebruikers van onze website en de aangesloten systemen door technische en organisatorische maatregelen. Om de veilige verzending van persoonsgegevens te garanderen, maken wij gebruik van het versleutelingsprotocol SSL 3.0 (als onderliggende versleutelingsprocedure wordt RSA-2048 voor de public-key-infrastructuur gebruikt). Deze procedure wordt op het hele internet succesvol ingezet. Alle persoonsgegevens (naam, adres, betaalgegevens etc.) worden daardoor versleuteld en zo veilig via internet verzonden. Aan een symbool (gesloten slotje) in de browserbalk van je browser herken je dat je je in een beveiligd gedeelte bevindt.

9. Gebruik van cookies

Als je onze website bezoekt, wordt informatie in de vorm van een cookie (klein tekstbestand) op je browser geplaatst. Daarin worden gegevens over je gebruik van de website (identificatie-ID, datum van bezoek etc.) opgeslagen. Met het gebruik van cookies maken wij het gebruik van ons internetaanbod makkelijker door diverse servicefuncties (zoals bijv. het opnieuw herkennen van eerdere bezoeken) en kunnen zo het internetaanbod beter afstemmen op je wensen. Cookies van de volgende aanbieders kunnen worden gebruikt:

- Google Analytics
- Google Adwords (SEA)
- Facebook
- Doubleclick – floodlight (SEA)
- Criteo (Retargeting)
- Google Remarketing (Retargeting)
- ProductsUp (PSM Tool)
- FitAnalytics (Größenberater)
- Epoq (Product recommendation Engine)

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen en al aanwezige cookies wissen door in je browser de bijbehorende instellingen vast te leggen. In de helpfunctie van de meeste browsers vind je uitleg over hoe je deze instellingen kunt vastleggen. Als je cookies niet accepteert, kan dit echter nadelig zijn voor de servicefuncties van het internetaanbod. Wij raden daarom aan om de cookiefunctie ingeschakeld te laten.

Wij maken gebruik van cookies van derden voor retargeting- en remarketingtechnologieën voor het optimaliseren van ons internetaanbod en voor doeleinden van op interesses gerichte marketing. Het opgeslagen surfgedrag wordt geanalyseerd aan de hand van een algoritme, zodat aansluitend gerichte, op interesses gebaseerde productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners of advertenties op webpagina's van derden weergegeven kunnen worden. Zonder een afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene worden de gepseudonimiseerde gebruiksprofielen niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Uitgebreide informatie over hoe je cookies op meerdere browsers kunt deactiveren, vind je op de volgende internetpagina's: youronlinechoices, Network Advertising Initiative en/of Digital Advertising Alliance. Daar vind je ook informatie over hoe je cookies van je computer kunt wissen en algemene informatie over cookies:

http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!
http://optout.aboutads.info/?c=2#!

9.1 Criteo

Op deze website wordt met technologieën van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk en van Google Inc. informatie over het surfgedrag van de bezoekers aan de website voor marketingdoeleinden in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Het in cookies opgeslagen surfgedrag wordt geanalyseerd aan de hand van een algoritme, zodat aansluitend gerichte productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners of advertenties op webpagina's van derden weergegeven kunnen worden. Bovendien worden de verzamelde gegevens gebruikt voor de vormgeving en verbetering van het internetaanbod op basis van de wensen van de gebruikers. Het achterhalen van de identiteit van personen is niet mogelijk, doordat de IP-adressen niet opgeslagen worden. De trackingtools worden niet gebruik om ongemerkt persoonsgegevens over je te verzamelen, dergelijke gegevens aan derden of marketingplatformen door te geven of de gegevens te koppelen met je persoonsgegevens (naam, adres enz.). Je kunt bezwaar maken tegen de anonieme analyse van je surfgedrag door de deactiveringslinks voor Criteo https://www.criteo.com/privacy/ aan te klikken.

9.2 Doubleclick by Google

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om je relevante advertenties te tonen. Daarbij wordt aan je browser een pseudoniem identificatienummer (ID) gekoppeld om te controleren welke advertenties in je browser weergegeven werden en welke advertenties opgeroepen werden. Dankzij het gebruik van de Google DoubleClick-cookies kunnen Google en zijn partnerwebsites advertenties plaatsen op onze of andere websites op internet op basis van vorige bezoeken. De Google DoubleClick-cookies bevatten geen persoonsgegevens. Incidenteel bevat de cookie een aanvullende, geanonimiseerde identificatie om een campagne te identificeren waarmee een gebruiker eerder in contact is gekomen. Hiermee kunnen echter geen conclusies over het surfgedrag op internet van een concrete persoon worden getrokken.

De informatie die door de cookies gegenereerd is, wordt door Google voor analyse aan een server in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Google neemt deel aan het Privacy Shield-programma van de Europese Unie en de Verenigde Staten. De verzamelde gegevens worden alleen voor statistische doeleinden en in geanonimiseerde vorm geanalyseerd. Een doorgifte van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal je gegevens niet samenvoegen met andere door Google geregistreerde gegevens. Deze mogelijkheid bestaat echter bij wijze van uitzondering, als je actief aangemeld bent in je Google-account.

Je kunt voorkomen dat de door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt, door via de volgende link http://www.google.com/settings/ads de desbetreffende instellingen vast te leggen.

9.3 Google Adwords en conversion tracking

Deze website maakt gebruik van het online reclameprogramma "Google Adwords" en in het kader van Google Adwords van conversion tracking. De cookie voor conversion tracking wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op je computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies vervallen na 30 dagen en dienen niet om de persoon van de gebruiker te identificeren. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina's van deze website en de cookie is nog niet vervallen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgeleid werd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zo niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van de conversion cookie verzameld wordt, dient om conversionstatistieken samen te stellen voor AdWords-klanten, die voor conversion tracking gekozen hebben. De klanten ontvangen informatie over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie geklikt heeft en naar een pagina met een conversion-tracking-tag doorgeleid werd. Ze ontvangen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als je niet wilt deelnemen aan de tracking, dan kun je dit gebruik voorkomen door de cookie van Google conversion tracking via de gebruikersinstellingen van je internetbrowser uit te schakelen. Je wordt dan niet opgenomen in de statistieken van conversion tracking.

Op het onderstaande internetadres vind je meer informatie over de privacybepalingen van Google: http://www.google.com/policies/privacy/

9.4 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van je gebruik van de website mogelijk is. De informatie over je gebruik van deze website die door de cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 
Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt je IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. 
Het IP-adres dat door je browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Je kunt voorkomen dat cookies op je computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van je browsersoftware; wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kun je voorkomen dat de informatie over je gebruik van de website (incl. je IP-adres) die door de cookie gegenereerd werd aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dien je de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wij wijzen erop dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" en IP-adressen daarom alleen ingekort worden verwerkt. Zo wordt voorkomen dat informatie direct naar personen verwijst.

9.5 New Relic

Wij maken ten slotte ook gebruik van de dienst New Relic van New Relic Inc. om de functionaliteit en prestaties van ons internetaanbod te controleren. Daarbij wordt door je browser een verbinding tot stand gebracht met New Relic en kortstondig een cookie geplaatst om bijvoorbeeld de laadtijden van afzonderlijke onderdelen van de pagina te analyseren. De gegevens worden doorgezonden aan een server bij New Relic in de VS en daar op basis van totalen geanalyseerd, zodat het niet mogelijk is om naar afzonderlijke gebruikers te verwijzen. Alleen bij bijzondere voorvallen, zoals ongewoon lange laadtijden, wordt ook informatie over afzonderlijke oproepen verzameld. Ook in deze gevallen wordt echter geen identificatie van de gebruiker verstrekt. New Relic neemt de privacybepalingen van de Privacy Shield-overenkomst tussen de EU en de VS in acht en is aangemeld bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. In de privacybepalingen van New Relic vind je informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door New Relic en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen: https://newrelic.com/privacy-shield en https://newrelic.com/privacy.

9.6 Facebook Custom Audiences

Deze website maakt gebruik van de retargeting-tag Website Custom Audiences van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. In principe wordt daarbij uit je gebruiksgegevens een niet-reversibele en niet-persoonlijke controlesom (hash-waarde) gegenereerd, die voor marketing- en analysedoeleinden aan Facebook doorgezonden kan worden. Bij de website Custom Audiences wordt de Facebook-cookie aangesproken. In de privacyrichtlijnen van Facebook vind je meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook en je instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen. De richtlijnen zijn o.a. te vinden op Facebook Website Custom Audiences (klik hier) en op Facebook Privacy (klik hier). Als je geen registratie van je gegevens via Custom Audience wenst of bezwaar wilt maken tegen het gebruik door Facebook Website Custom Audiences, dan kun je dit hier uitschakelen.

10. Social plug-ins

Onze website maakt gebruik van social plug-ins van de sociale netwerken Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, VS, Google Inc., 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, California, 94043, VS, Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS en Instagram.

De plug-ins bevinden zich op onze productpagina en zijn aanvankelijk gedeactiveerd. Klik je op de betreffende knop, dan word je in een nieuw venster opgeroepen je aan te melden bij de social-media-aanbieder. In dit geval wordt een cookie op je computer geplaatst. Als je de knop niet aanklikt of je niet aangemeld bent bij de social-media-aanbieder, dan wordt er ook geen cookie op je computer geplaatst.

Als je gebruiker van de desbetreffende social-media-aanbieder bent, aangemeld bent en op de knop klikt, wordt deze informatie doorgezonden naar je profiel bij de betreffende social-media-aanbieder. Als je interactie hebt met de plug-in, bijvoorbeeld op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt of een opmerking plaatst, dan wordt de betreffende informatie door je browser direct doorgezonden naar het sociale netwerk en daar opgeslagen. In de privacybepalingen van de volgende aanbieders vind je meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door de aanbieders en je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Twitter: http://twitter.com/privacy
Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#

24.05.2018

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de Planet Sports nieuwsbrief en ontvang € 10 korting* op je volgende aankoop!
Je e-mailadres zal niet worden gedeeld met derden. Je aanmelding voor onze nieuwsbrief kun je te allen tijde opzeggen. De Algemene Voorwaarden, het recht van bezwaar en de privacyverklaring heb ik ter kennisgeving aangenomen. * De € 10 kortingsbon is alleen geldig bij de eerste aanmelding en heeft een minimum van aankoop ter waarde van € 100.