• Gratis verzending vanaf € 50
  • 30 dagen gratis retourneren
  • Klantenservice
Algemene Voorwaarden

PLANET SPORTS / www.planet-sports.nl


1. Geldigheid


Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle leveringen van Planet-Sport GmbH (verder PLANET SPORTS) in het kader van artikelen die via de online shop worden aangeboden. Afwijkende voorwaarden van de klant erkent PLANET SPORTS niet, tenzij PLANET SPORTS zijn schriftelijke goedkeuring hiervoor heeft verleend.


2. Prestatie

Via de online shop kan je online kledings- en sportartikelen voor privaat gebruik (in gebruikelijke aantallen) bestellen. Een bestelling voor commerciële doeleinden is uitgesloten.


3. Contracttalen


De contracttalen zijn Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Frans en Italiaans.

4. Sluiten van overeenkomst / bestelproces

Indien we producten in onze online shop beschikbaar stellen vormen deze een juridisch bindend aanbod. Het koopcontract komt tot stand wanneer je de gewenste artikelen bevestigt door te klikken op de button “kopen” tijdens de laatste stap in het bestelproces. Hiertoe word je voor het afsluiten van het bestelproces een bevestigingsvenster met gedetailleerde informatie over je bestelling getoond. Hier kan je alle bestelgegevens nog een keer controleren en corrigeren.


Onmiddellijk na het versturen van je bestelling ontvang je een bestelbevestiging per mail. Je contractpartner is

Planet Sports GmbH
Floessergasse 4
81369 München
Duitsland
Bedrijfsleiding: Haiko Stüting
Ingeschreven bij het kantongerecht te München onder HRB 167554


Je bestelgegevens kan je na het versturen van je bestelling op elk moment raadplegen via "Mijn account".

5. Herroepingsregeling


5.1 Wettelijk herroepingsrecht

Consumenten (ieder natuurlijke persoon die een contract afsluit dat niet kan worden toegerekend aan hun commerciële of zelfstandige beroepsuitoefening, § 13 BGB (Duitse Burgerlijk Wetboek) hebben een wettelijk herroepingsrecht.


HERROEPINGSREGELING

Herroepingsrecht


Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangeduide derde het laatste artikel in bezit genomen hebt / heeft. Die derde mag niet de transporteur zijn.


Om van je herroepingsrecht gebruik te maken moet je ons (Planet Sports GmbH, Floessergasse 4, 81369 München, fax: +49 (0)89 / 321649-150, e-mail: support@planet-sports.com, telefoonnummer vanuit Nederland: 0800 – 023 11 41 en vanuit België: 0800 - 777 51) met een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een faxbericht of een e-mail) op de hoogte brengen van je beslissing het contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier gebruiken. Het mag echter ook op een andere manier.


Om de herroepingstermijn in acht te nemen volstaat het, je verklaring te versturen dat je van je herroepingsrecht gebruik maakt voor afloop van de herroepingstermijn.


Gevolgen van de herroeping


Als je dit contract herroept, moeten wij alle betalingen terugstorten die wij van jou ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten voor een andere manier van verzenden dan de door ons aangeboden, goedkope standaardlevering) en dat meteen en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop je bericht over je herroeping van dit contract bij ons aangekomen is. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat jij bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met jou hebben afgesproken. In geen enkel geval moet je voor de terugbetaling administratiekosten betalen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen teruggekregen hebben of jij een bewijs voorlegt dat je de goederen teruggestuurd hebt, afhankelijk van wat het eerst het geval is.


Je moet de goederen meteen en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop je ons over het herroepen van dit contract informeert, naar ons terugzenden of ons overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als je de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.


Wij dragen de kosten voor de terugzending van de goederen.


Je dient een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te betalen als het waardeverlies het gevolg is van een handeling die niet nodig is om de kwaliteit, eigenschappen en manier van werken van de goederen te controleren.


Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet bij contracten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die alleen geproduceerd kunnen worden op basis van een individuele keuze of bepaling van de consument of die duidelijk aan de persoonlijke behoeftes van de consument aangepast zijn;

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel overschreden is;

- voor de levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerde tijdschriften in het kader van een abonnement.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die omwille van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet teruggegeven kunnen worden als hun verzegeling na de levering verwijderd werd;

- voor de levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na de levering verwijderd werd.

Om van je herroepingsrecht gebruik te kunnen maken kan je het volgende modelformulier gebruiken. Eenvoudiger is het wanneer je de afleverings-/retourbon (met sticker voor retourzendingen) gebruikt die in je pakket ligt.Modelformulier herroeping

(Als je je contract wilt herroepen, vul dan het formulier in en stuur het naar ons terug).

Aan: Planet Sports GmbH
Floessergasse 4
81369 München
Duitsland
Fax: 089 - 321 649 150
Email: support@planet-sports.com

Bij dezen herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende diensten (*)

-

-

-

Besteld op: (*):

Ontvangen op (*):

Naam van de consument(en):


Naam:


Achternaam:


Adres van de consument(en):


Straat/Nr:


Postcode:


Plaats:


Plaats/Datum:


Handtekening:


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
5.2 Uitbreidend contractueel recht op retour


Naast het wettelijke herroepingsrecht (zie 5.1) bieden wij je een contractueel recht op retour aan van in totaal 30 dagen vanaf ontvangst van de goederen. Voor het in werking treden hiervan gelden de onder 5.1 genoemde bepalingen, voor zover niet anders geregeld.
In afwijking van het wettelijke herroepingsrecht gaat de termijn van het contractuele recht op retour alleen in als de ontvanger de goederen heeft ontvangen. Bovendien zijn levensmiddelen (bijv. sportrepen) en cadeaubonnen (bonnen die bij ons kunnen worden gekocht) van het contractuele recht op retour uitgesloten. Je wettelijke rechten blijven door het uitgebreide contractuele recht op retour onaangetast. Vooral je wettelijke herroepingsrecht (zie punt 5.1) en je recht op garantie blijven onbeperkt geldig.


6. Behoud van levering

Indien een besteld artikel niet leverbaar is, omdat we van onze leveranciers buiten onze schuld om en ondanks hun contractuele verplichting onze waren niet geleverd zijn, behouden wij ons het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden. Is dit het geval, nemen we zo snel mogelijk contact met je op, en informeren je dat de bestelde waren niet meer beschikbaar zijn. Eventuele betalingen worden zo snel als mogelijk weer gerestitueerd.

7. Levering / verzending

De levering wordt verzonden naar het leveringsadres dat je opgeeft.

Je ontvangt je bestelling indien mogelijk in één zending van PostNL. Indien een afzonderlijke verzending van je artikelen om technische of logistieke redenen vereist is, bijvoorbeeld omdat je bestelling artikelen bevat die gescheiden verpakt of op een verschillende manier vervoerd moeten worden, worden je hiervoor in principe geen extra kosten aangerekend.

Bij vooruitbetaling gelden de vermelde leveringstijden vanaf ontvangst van je overschrijving op onze rekening.


8. Prijzen en verzendkosten


De prijzen die aangegeven zijn op het moment van de bestelling, zijn van kracht. Deze prijzen zijn prijzen in euro, inclusief de betreffende wettelijke BTW.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. Of en welke verzendkosten op jouw bestelling van toepassing zijn vind je onder veelgestelde vragen.


9. Betaling


Voor de betaling heb je de keuze uit de betalingsmogelijkheden die worden genoemd in ons aanbod.
Wanneer je kiest voor vooruitbetaling sturen wij je direct na je bestelling een e-mail met onze bankgegevens. We versturen de goederen na dat we je betaling hebben verwerkt. Het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na ontvangst van de bankgegevens op onze rekening worden overgemaakt. Bij overboekingen uit het buitenland moet je zelf zorgdragen voor de kosten van je bank. Meer informatie over dit onderwerp vind je onder betalingsmogelijkheden.

10. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van PLANET SPORTS tot het volledige aankoopbedrag is betaald.


11. Vrijwaring


Bij gebreken aan geleverde artikelen zijn de wettelijke bepalingen van kracht.


12. Gegevensbescherming


Je bestelling en de door jou ingevoerde bestelgegevens worden door PLANET SPORTS bewaard. Alle gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt en verwerkt binnen het kader van de geldende wet op de gegevensbescherming overeenkomstig onze bepalingen inzake gegevensbescherming.


13. Toepasbaar recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is toepasbaar onder uitsluiting van het VN-kooprecht, tenzij dit in tegenspraak is met de internationale regelgeving inzake consumentenbescherming.


14. Alternatieve beslechting van geschillen volgens artikel 14, lid 1 verordening ODR consumenten en § 36 VSBG [Zwitserse verordening betreffende kansspelen en banken]


De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen (ODR), die u kunt bereiken onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan een procedure voor een orgaan dat consumentengeschillen regelt. Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures.

15. Overige


Indien delen van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.

Stand: 16.05.2017


Naar de afdrukweergave (Voor de weergave van de Algemene Voorwaarden heb je "Acrobat Reader" nodig. Dit programma kan je gratis downloaden bij Adobe.)
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de Planet Sports nieuwsbrief en ontvang € 10 korting* op je volgende aankoop!
Je e-mailadres zal niet worden gedeeld met derden. Je aanmelding voor onze nieuwsbrief kun je te allen tijde opzeggen. De Algemene Voorwaarden, het recht van bezwaar en de privacyverklaring heb ik ter kennisgeving aangenomen. * De € 10 kortingsbon is alleen geldig bij de eerste aanmelding en heeft een minimum van aankoop ter waarde van € 100.